Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

FORMARE DE EXCELENTA IN DOMENIUL URO-ONCOLOGIEI

Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul prioritar de sanatate "Cancer" prin derularea programului de formare specifica in domeniul uro-oncologiei

Citeste mai mult

Cursurile organizate in cadrul proiectului FedUro s-au finalizat la 25.10.2021.
Va multumim pentru participare!

Criterii de eligibilitate pentru
inscrierea in programul Feduro

Informatii utile si instructiuni pentru inscriere

Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal;

Are disponibilitatea de a participa la activitatile din proiect;

Este angajat intr-o institutie publica ce ofera servicii medicale/de sanatate publica;

Este in relații contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate - doar in cazul medicilor de familie (se dovedeste prin declaratie pe propria raspundere, cu mentionarea numarului de contract incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate)

Este implicat intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate, respectiv "Cancer";

Este absolvent al unei institutii de invatamant cu diploma de licenta doctor-medic;

Detine document care atesta calitatea de rezident/specialist/primar in una dintre specialitatile: urologie, nefrologie, oncologie, radiologie, endocrinologie, gastroenterologie, medicina interna, anestezie terapie intensiva, hematologie, neurologie, ginecologie, chirurgie generala, anatomo-patologie, medicina nucleara si radioterapie

Completeaza si depune toate documentele solicitate in pasii unu si doi.


Activitatile organizate in cadrul proiectului FEDURO se adreseaza atat medicilor rezidenti, specialisti dar si medicilor primari din specialitatile: urologie, nefrologie, oncologie, radiologie, endocrinologie, gastroenterologie, medicina interna, anestezie terapie intensiva, hematologie, neurologie, ginecologie, chirurgie generala, anatomo-patologie, medicina nucleara si radioterapie. De asemenea, medicii de familie pot participa la programul de formare din cadrul proiectului FedUro.

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat. Semnatura poate fi si electronica.

Dosarul intr-un exemplar original, va fi depus, ulterior inscrierii online, la sediul de implementare a proiectului sau in locatii regionale ce urmeaza a fi stabilite in momentul deschiderii sesiunilor de inscriere si anuntate pe pagina web a proiectului.

Comisia de evaluare si selectie va verifica fiecare dosar cu admis/respins. Nerespectarea oricaruia dintre criteriile de eligibilitate va duce la respingerea dosarului.

Criteriul de selectie a dosarelor care respecta toate cerintele de eligibilitate este „ primul venit – primul servit”.

Documentele necesare inscrierii la sesiunile de curs vor fi incarcate in format scanat (.pdf) si transmise o singura data prin parcurgerea Pasului 3. Alegerea sesiunii de curs la care se doreste participarea presupune angajamentul participarii la toate cele 3 module de curs ale sesiunii respective.

Diplomele de absolvire vor fi acordate tinandu-se cont de prezenta la curs si de notele obtinute la testul final de evaluare. Astfel, doar cursantii care insumeaza o prezenta de minim 60% pentru un modul de formare vor putea sustine testul final de evaluare. Prezenta la curs se dovedeste prin rapoartele de logare furnizate de platforma online. Pentru participarea la 1 modul de curs si promovarea testului final de evaluare se va elibera o diploma de absolvire cu 14 credite EMC, pentru 2 module de curs si promovarea testului final de evaluare se va elibera o diploma de absolvire cu 28 de credite EMC. Pentru participarea la toate cele 3 module de curs si promovarea testului final de evaluare se va elibera o diploma de absolvire cu 30 de credite EMC.

Pasul 1

Descarca formularele necesare inscrierii pentru a le completa

Descarca formularele Afla informatii suplimentare

Dimensiunea maxima acceptata a tuturor fisierelor este de 20MB.

* Selecteaza toate fisierele pe care vrei sa le incarci (Se poate face selectie multipla tinand apasat pe tasta CTRL).

Pasul 2

Completeaza si incarca formularele descarcate din Pasul 1 alaturi de alte documente listate mai jos.

 • Cerere de inscriere-Anexa nr. 1
 • Formular de inregistrare-Anexa nr. 2
 • Angajament de disponibilitate-Anexa nr. 3
 • Declaratie de consimtamant-Anexa nr. 4
 • Declaratie de evitare a dublei finantari-Anexa nr 5
 • Carte de identitate valabila – copie
 • Adeverinta de la locul de munca (se specifica unitatea sanitara)- original
 • Copie de pe contractul incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate (se aplica doar medicilor de familie)
 • Diploma de studii (diploma de licenta si diploma care atesta calitatea de medic specialist/primar, respectiv copie de pe numirea in rezidentiat).
 • Certificat de nastere – copie
 • Certificatul de casatorie / hotarare judecatoreasca de divort (daca este cazul)

(!) Institutul Clinic Fundeni este acreditat ca operator de date cu caracter personal nr 8802.

Incarca

Pasul 3 Completeaza datele si alege sesiunea la care se va face inscrierea

480 medici activi in domeniul "Cancer" vor fi certificati si creditati EMC, dobandind cunostinte importante ce ii vor ajuta sa performeze in institutia medicala in care activeazaSprijin in vederea cresterii capacitatii tehnice pentru 480 medici activi in domeniu, prin livrarea de cursuri acreditate de educatie medicala continua si imbunatatirea cunostintelor teoretice si practice

480 medici specialisti in urologie/nefrologie sau specialitati conexe (oncologie, radiologie, endocrinologie, gastroenterologie, medicina interna, anestezie terapie intensiva, hematologie, neurologie, ginecologie, chirurgie generala, anatomo-patologie, medicina nucleara si radioterapie) si medici de familie

Asigurarea unui nivel inalt de calitate al procesului de pregatire a medicilor, prin actualizarea programelor de formare si ghidurilor de practica ce vor sta la baza cursului si vor creste nivelul de performanta al acestora

100 de medici vor participa la congrese de specialitate in domeniul uro-oncologiei si 8 medici vor participa la cursul national pentru dobandirea competentei in ultrasonografia generalaConsolidarea si abordarea integrata, de inalt nivel calitativ, a metodelor de lucru si cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatie in domeniul "Cancer"