FORMARE DE EXCELENTA IN DOMENIUL URO-ONCOLOGIEI

Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul prioritar de sanatate "Cancer" prin derularea programului de formare specifica in domeniul uro-oncologiei

Citeste mai mult

Avand in vedere ultimele restrictii privind deplasarile in strainatate, va rugam sa tineti cont de Deciziile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta in planificarea deplasarilor dvs din cadrul activitatii de schimb de experienta/bune practici.
Puteti consulta documentul AICI.

Criterii de eligibilitate pentru
inscrierea in programul Feduro

Informatii utile si instructiuni pentru inscriere

Calendar

La schimbul de experienta/bune practici pot participa doar acei participanti care au urmat cursurile de formare organizate in cadrul proiectului FEDURO si au obtinut certificatul de absolvire.

Medicii radiologi nu au nevoie de atestat de ultrasonografie generala, aceasta competenta fiind inclusa in specialitate.

Conform conditiilor generale de acces la cursul pentru competenta in ultrasonografie generala, acest curs se adreseaza medicilor specialisti si primari.

Centrele care pot asigura pregatirea pentru atestat sunt Bucuresti (Institutul Clinic Fundeni - dr. Dan Stanescu, Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino - dr. Adrian Costache), Timisoara (dr. Ioan Sporea), Cluj (dr. Radu Badea, dr, Sorin Dudea, dr Romeo Chira), Tg. Mures (dr. Mirela Gliga), Craiova (dr. Viorela Enachescu, dr. Adrian Saftoiu).

In oricare dintre aceste centre este necesara contactarea directorului de program, intrucat locurile sunt limitate si exista liste de asteptare, astfel incat acceptarea dosarului de candidatura pentru cursul de competenta in ultrasonografie generala nu garanteaza admiterea cursantului in program si scolarizarea in timp util.

Selectia dosarelor care respecta toate cerintele de eligibilitate se va realiza pe baza punctajului obtinut in procesul de evaluare si selectie. Astfel, grila de evaluare este prezentata in Anexa 2 la prezenta procedura. Se acorda 20 de puncte din oficiu. Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de 100 de puncte. Dosarele vor fi selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.

Analiza dosarelor se va realiza cu celeritate in termen cat mai scurt dupa finalizarea depunerii dosarelor.

- Depunere dosare – pe o perioada de 10 zile lucratoare dupa finalizarea ultimului modul al unei sesiuni de formare
- Analiza, selectia si publicarea listei cu candidati admisi – maxim 3 zile lucratoare de la inchiderea inscrierilor
- Depunerea contestatiilor – maxim 24 de ore de la instiintarea privind rezultatele selectiei (publicare liste pe site)
- Solutionarea contestatiilor – maxim 3 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiilor

Se vor derula mai multe sesiuni de recrutare / selectare, dintre care ultima se va derula dupa finalizarea activitatii de formare, pentru a da sanse egale tuturor participantilor.

Dupa fiecare sesiune de 3 module se va organiza un proces de selectie pentru participarea la schimbul de bune practici, urmand ca la finalul procesului de formare profesionala sa se organizeze o sesiune generala, in limita locurilor disponibile.

Pentru fiecare grupa de 48 medici participanti la programul de formare, in cadrul Activitatii A2 vor fi selectate 10 dosare pentru acces la congrese de specialitate in domeniul uro-oncologiei, respectiv 4 dosare pentru suport taxa curs de ultrasonografie generala.

Pentru inscrierea la activitatea de schimb de bune practici, candidatii sunt rugati sa transmita un mesaj cu subiectul "schimb de bune practici" la adresa contact@feduro.ro. Mesajul va contine documentele solicitate in vederea evaluarii si selectiei candidaturii.

Documente care trebuie depuse in vederea participarii la schimbul de bune practici:

  • Cerere de inscriere (Anexa 1) - va cuprinde tipul de schimb de experienta/bune practici si manifestarea din panelul de manifestari impuse la care se doreste participarea
  • Curriculum Vitae in format Europass
  • Scrisoare de intentie privind participarea la schimbul de experienta/bune practici
  • Adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru domeniul proiectului
  • Dovada privind acceptarea unei lucrari/poster la manifestarea pentru care s-a optat (daca e cazul)

Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat. Candidatii admisi la schimbul de experienta/bune practici vor depune - personal sau prin servicii de curierat/postale - documentele transmise online si intr-un exemplar original (printuri), la sediul proiectului, respectiv Institutul Clinic Fundeni, Sos. Fundeni nr 258, sector 2, Bucuresti, Cladirea A, etaj 8, Departament Cercetare Urologie, in zilele lucratoare in intervalul orar 08:30-14:30, persoana de contact Alexandru Iordache, tel 0765211106.

480 medici activi in domeniul "Cancer" vor fi certificati si creditati EMC, dobandind cunostinte importante ce ii vor ajuta sa performeze in institutia medicala in care activeazaSprijin in vederea cresterii capacitatii tehnice pentru 480 medici activi in domeniu, prin livrarea de cursuri acreditate de educatie medicala continua si imbunatatirea cunostintelor teoretice si practice

480 medici specialisti in urologie/nefrologie sau specialitati conexe (oncologie, radiologie, endocrinologie, gastroenterologie, medicina interna, anestezie terapie intensiva, hematologie, neurologie, ginecologie, chirurgie generala, anatomo-patologie, medicina nucleara si radioterapie) si medici de familie

Asigurarea unui nivel inalt de calitate al procesului de pregatire a medicilor, prin actualizarea programelor de formare si ghidurilor de practica ce vor sta la baza cursului si vor creste nivelul de performanta al acestora

100 de medici vor participa la congrese de specialitate in domeniul uro-oncologiei si 40 de medici vor participa la cursul national pentru dobandirea competentei in ultrasonografia generalaConsolidarea si abordarea integrata, de inalt nivel calitativ, a metodelor de lucru si cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatie in domeniul "Cancer"