Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

FORMARE DE EXCELENTA IN DOMENIUL URO-ONCOLOGIEI

Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul prioritar de sanatate "Cancer" prin derularea programului de formare specifica in domeniul uro-oncologiei

Citeste mai mult

Criterii de eligibilitate pentru
inscrierea in programul Feduro

Informatii utile si instructiuni pentru inscriere

Locurile alocate cursului de ultrasonografie generala au fost ocupate. Candidatii la schimbul de experienta/bune practici se pot inscrie doar pentru participarea la un congres/o conferinta internationala in domeniul uro-oncologie.

La schimbul de experienta/bune practici pot participa doar acei participanti care au urmat cursurile de formare organizate in cadrul proiectului FEDURO si au obtinut certificatul de absolvire.

Selectia dosarelor care respecta toate cerintele de eligibilitate se va realiza pe baza punctajului obtinut in procesul de evaluare si selectie. Astfel, grila de evaluare este prezentata in Anexa 2 la prezenta procedura. Se acorda 20 de puncte din oficiu. Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de 100 de puncte. Dosarele vor fi selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.

Analiza dosarelor se va realiza cu celeritate in termen cat mai scurt dupa finalizarea depunerii dosarelor.

- Depunere dosare – pe o perioada de 10 zile lucratoare dupa finalizarea ultimului modul al unei sesiuni de formare
- Analiza, selectia si publicarea listei cu candidati admisi – maxim 3 zile lucratoare de la inchiderea inscrierilor
- Depunerea contestatiilor – maxim 24 de ore de la instiintarea privind rezultatele selectiei (publicare liste pe site)
- Solutionarea contestatiilor – maxim 3 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiilor

Se vor derula mai multe sesiuni de recrutare / selectare, dintre care ultima se va derula dupa finalizarea activitatii de formare, pentru a da sanse egale tuturor participantilor.

Dupa fiecare sesiune de 3 module se va organiza un proces de selectie pentru participarea la schimbul de bune practici, urmand ca la finalul procesului de formare profesionala sa se organizeze o sesiune generala, in limita locurilor disponibile.

In perioada iulie 2021 - octombrie 2021 vor fi selectate 19 dosare pentru acces la congrese de specialitate in domeniul uro-oncologiei. La finalul fiecarei sesiuni de formare ce se va desfasura in aceasta perioada, va fi organizata o sesiune de selectie pentru participarea la schimbul de bune practici.

Pentru inscrierea la activitatea de schimb de bune practici, candidatii sunt rugati sa transmita un mesaj cu subiectul "schimb de bune practici" la adresa contact@feduro.ro. Mesajul va contine documentele solicitate in vederea evaluarii si selectiei candidaturii.

Documente care trebuie depuse in vederea participarii la schimbul de bune practici:

  • Cerere de inscriere (Anexa 1)
  • Curriculum Vitae in format Europass
  • Scrisoare de intentie privind participarea la schimbul de experienta/bune practici
  • Adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru domeniul proiectului
  • Dovada privind acceptarea unei lucrari/poster la manifestarea pentru care s-a optat (daca e cazul)

Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat. Semnatura poate fi si electronica.

Candidatii admisi la schimbul de experienta/bune practici vor depune - personal sau prin servicii de curierat/postale - documentele transmise online si intr-un exemplar original (printuri), la sediul proiectului, respectiv Institutul Clinic Fundeni, Sos. Fundeni nr 258, sector 2, Bucuresti, Cladirea A, etaj 8, Departament Cercetare Urologie, in zilele lucratoare in intervalul orar 08:30-14:30, persoana de contact Alexandru Iordache, tel 0765211106.

480 medici activi in domeniul "Cancer" vor fi certificati si creditati EMC, dobandind cunostinte importante ce ii vor ajuta sa performeze in institutia medicala in care activeazaSprijin in vederea cresterii capacitatii tehnice pentru 480 medici activi in domeniu, prin livrarea de cursuri acreditate de educatie medicala continua si imbunatatirea cunostintelor teoretice si practice

480 medici specialisti in urologie/nefrologie sau specialitati conexe (oncologie, radiologie, endocrinologie, gastroenterologie, medicina interna, anestezie terapie intensiva, hematologie, neurologie, ginecologie, chirurgie generala, anatomo-patologie, medicina nucleara si radioterapie) si medici de familie

Asigurarea unui nivel inalt de calitate al procesului de pregatire a medicilor, prin actualizarea programelor de formare si ghidurilor de practica ce vor sta la baza cursului si vor creste nivelul de performanta al acestora

100 de medici vor participa la congrese de specialitate in domeniul uro-oncologiei si 8 medici vor participa la cursul national pentru dobandirea competentei in ultrasonografia generalaConsolidarea si abordarea integrata, de inalt nivel calitativ, a metodelor de lucru si cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatie in domeniul "Cancer"